Vzdělávání zdravotnického personálu -Aktuální nabídka kurzů

Dvoudenní kurz DVPP pro pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ - komunikace (indoor forma možný i e-learning)
(veřejná správa)
Dvoudenní kurz DVPP pro pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ - týmová spolupráce (outdoor forma)
(veřejná správa)
Vedoucí týmu (kód: 63-021-N) - kurz profesní kvalifikace 120 h
(firmy)
Manažer programů a komplexních projektů (program dle NSK 63-008-T - kurz profesní kvalifikace)
(firmy)

Novinky

7.9.2018 - Změna orgánů společnosti

Společnost ORE-institut, o.p.s. je certifikována MMR ČR na kvalitu služeb v Českém systému kvality služeb.
> Vzdělávání zdravotnického personálu

V této kategorii Vám nabízíme realizaci vzdělávacích programů zaměřených na osobní rozvoj zdravotnického personálu. Zde nalezete programy pro vzdělávání středního zdravotnického personálu a dalších nelékařských zdravotních oborů, programy k splnění podmínek zákona o povinné registraci nelékařských zdravotnických oborů a dalšího celoživotního vzdělávání (během pěti let získat minimálně čtyřicet kreditních bodů). Cílem nabízených odborných kurzů je znalost nové legislativy, nových metod v ošetřovatelské péči a zlepšení kvality péče poskytované pacientům. Vzdělávací programy realizujeme u nás i v místě dle požadavku našeho klienta.

Ministerstvo zdravotnictví ČR v rámci Národního programu zdraví – Projekty podpory zdraví podpořilo náš projekt Vzdělávání a publikace v oblasti podpory pohybové aktivity pro odbornou veřejnost.Projekt je zaměřen na tvorbu a vyhotovení publikace s názvem „Podpora pohybové aktivity v ČR“, která je určena odborné veřejnosti a vzdělávání odborníků v oblasti veřejného zdravotnictví a podpory pohybové aktivity. Hlavním cílem projektu bylo prostřednictvím tvorby a vyhotovení odborné publikace a realizace vzdělávání přispět k řešení problému nízké úrovně pohybové aktivity obyvatel ČR. Projekt tak přispěje k systematickému řešení problémů, které jsou spojeny s nízkou úrovní pohybové aktivity obyvatel ČR, jako jsou kardiovaskulární onemocnění, rakovina, diabetes, chronické respirační nemoci. Zvýšení úrovně pohybové aktivity vede k výraznému ušetření přímých i nepřímých výdajů ve zdravotnictví.

Hlavními cílovými skupinami byli odborníci ve zdravotnictví, pohyboví specialisté, státní správa (MŠMT, Ministerstvo dopravy), pracovníci veřejnoprávních médií (ČT, Český rozhlas) a zástupci zdravotních pojišťoven. Celkové náklady projektu činí 404 000 Kč, dotace MZ ČR 64%, zbývajících 36 % hradil ORE-institut z vlastních zdrojů.

Na projektu se podíleli realizační tým: Mgr. M.Kalman, Z. Kotulák MBA, Mgr. J. Pavelka, Mgr. Z. Hamřík.Průběžně stále nabízíme kurzy:
PC dovednosti - operační systém Windows XP a Vista
PC dovednosti - kancelářské programy MS Office
PC dovednosti - kancelářské programy Open Office
PC dovednosti - prezentační program MS Visio
PC dovednosti - tvorba web stránek
PC dovednosti - grafika na PC a práce s grafickými programy

© 2016 ORE - institut | ...paradigma stylem | Všechna práva vyhrazena
webdesign Studio Virtualis