Vzdělávání veřejné správy -Aktuální nabídka kurzů

Dvoudenní kurz DVPP pro pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ - komunikace (indoor forma možný i e-learning)
(veřejná správa)
Dvoudenní kurz DVPP pro pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ - týmová spolupráce (outdoor forma)
(veřejná správa)
Vedoucí týmu (kód: 63-021-N) - kurz profesní kvalifikace 120 h
(firmy)
Manažer programů a komplexních projektů (program dle NSK 63-008-T - kurz profesní kvalifikace)
(firmy)

Novinky

7.9.2018 - Změna orgánů společnosti

Společnost ORE-institut, o.p.s. je certifikována MMR ČR na kvalitu služeb v Českém systému kvality služeb.
> Vzdělávání veřejné správy

V této kategorii Vám nabízíme realizaci vzdělávacích programů zaměřených na veřejnou správu. Jsme připraveni pro Vás realizovat celou škálu odborných vzdělávacích programů: vstupní a průběžné přípravy dle zákona č. 312/2002 Sb - kurzů, seminářů, workshopů a tréninků psychosociálních dovedností apod. vč. outdoor aktivit s tím spojených. Zde si kurz najdou úředníci i volení zástupci, ale také vedení a zaměstnanci neziskových organizací. Vzdělávací programy realizujeme u nás i v místě dle požadavku našeho klienta. Pamatujeme i na studenty odborných vysokých škol.

Pracovníkům úřadů, příspěvkovým organizacím, neziskovému sektoru a voleným zástupcům (i uzavřeným skupinám 12 - 20 účastníků) můžeme tč. nabídnout kurzy:

Poskytování veřejné finanční podpory v r. 2017 a oprávnění kontroly
Kontrola a audit souladu odměňování zaměstnanců orgány veřejné správy
Kontrola a audit souladu příjmů a majetku
Přezkoumávání finančních a majetkových operací
Zákon o ochraně osobních údajů
Zákon o svobodném přístupu k informacím
Sociálně-právní ochrana dětí
Ochrana dětí pro sociální pracovníky v kontextu právních předpisů I.- III.
Příspěvek na péči v praxi
Příspěvek na péči stanovení stupně závislosti z pohledu lékařské posudkové služby
Konfliktní situace při kontrole PnP - kazuistický seminář
Násilí na pracovišti
Pracovně-právní vztahy v úřadech obcí, měst a krajů
Nakládání s bioodpady v podmínkách obcí
Český jazyk v úředním styku pracovníka veřejné správy
Evidence obyvatel v praxi
Vedení matrik - zákon o matrikách po novele zákona č. 239/2008
Správní řád - praktické otázky z praxe
Syndrom vyhoření a možnosti jeho zvládání
Výcvikový kurz komunikace a týmové práce (indoor i outdoor)
Výcvikový kurz prezentační dovednosti vč. využití AV techniky
Vedení porad
Vedení lidí
Koučink
Leadership
Stress management a relaxační techniky
Obtížné komunikační situace
Firemní kultura a loajalita
Týmová spolupráce
Motivace týmu
Ve spolupráci s partnerem PC kurzy do 15ti osob.
PC dovednosti - operační systém Windows 7
PC dovednosti - kancelářské programy MS Office 2007 a 2010
PC dovednosti - kancelářské programy Open Office
PC dovednosti - prezentační program MS Visio
PC dovednosti - tvorba web stránek
PC dovednosti - grafika na PC a práce s grafickými programy

a mnoho dalších zde neuvedených - informujte se v kanceláři ORE.

Vzdělávací programy – smluvní podmínky.

Přihláška
• Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete poštou, faxem nebo e-mailem do termínu uzávěrky. Po termínu uzávěrky konzultujte přihlášení telefonicky.
• Přihlášky jsou vyřizovány v došlém pořadí. V případě překročení kapacity zařadíme další přihlášené do náhradního termínu.
2. Úhrada
• Objednavatel akceptuje výši smluvní ceny, která je stanovena podle zákona č. 526/1990 Sb. O cenách dohodou. Uvedená cena je konečná. Cena neakreditovaného kurz je včetně daně z přidané hodnoty. Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od daně z přidané hodnoty.
• Objednavatel se zavazuje uhradit smluvní cenu na účet pořadatele před konáním akce nebo v hotovosti při prezenci. Daňový doklad obdrží účastník u prezence v den konání semináře. Platbu objednavatel poukáže na účet pořadatele pod variabilním symbolem, který je shodný s číslem semináře.
3. Daňový doklad
• Daňový doklad bude vystaven v den přijetí platby na účet pořadatele, což je i datum uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Stornovací podmínky
• Stornovat přihlášku je možné nejpozději do 7 dnů před zahájením kurzu.
• Dle dohody lze místo přihlášeného pracovníka vyslat na akci náhradníka.
5. Ochrana osobních údajů
• Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi tak, jak ukládá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.


Následují kurzy z aktuální nabídky pro veřejnou správu:

termínnázev | přihláškalektořiakreditacekomupozvánka
16.1.2019 09:00
- 22.11.2019 14:00
Dvoudenní kurz DVPP pro pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ - komunikace (indoor forma možný i e-learning) kolektiv akreditovaných lektorůakreditováno MŠMT ČR pro DVPPveřejná správa
16.1.2019 09:00
- 22.11.2019 14:00
Dvoudenní kurz DVPP pro pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ - týmová spolupráce (outdoor forma) kolektiv akreditovaných lektorůakreditováno MŠMT ČR pro DVPPveřejná správa
© 2016 ORE - institut | ...paradigma stylem | Všechna práva vyhrazena
webdesign Studio Virtualis