Vzdělávání v cestovním ruchu -Aktuální nabídka kurzů

Dvoudenní kurz DVPP pro pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ - komunikace (indoor forma možný i e-learning)
(veřejná správa)
Dvoudenní kurz DVPP pro pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ - týmová spolupráce (outdoor forma)
(veřejná správa)
Vedoucí týmu (kód: 63-021-N) - kurz profesní kvalifikace 120 h
(firmy)
Manažer programů a komplexních projektů (program dle NSK 63-008-T - kurz profesní kvalifikace)
(firmy)

Novinky

7.9.2018 - Změna orgánů společnosti

Společnost ORE-institut, o.p.s. je certifikována MMR ČR na kvalitu služeb v Českém systému kvality služeb.
> Vzdělávání v cestovním ruchu

Cestovní ruch, dnes právem často označovaný přímo za turistický průmysl, tvoří rovněž nesmírně široký komplex činností a podílí se na něm celá řada subjektů. Cílem tohoto oboru je umožnit, organizovat a zpříjemnit občanům cestování, ať již rekreační či poznávací. Hlavním subjektem je v cestovním ruchu cestující občan. K uspokojení jeho přání a potřeb se postupně vytvořila celá široká škála profesí a profesionálních podnikatelských subjektů. Šíře oboru cestovního ruchu tak ve svých ekonomických souvislostech přináší značný multiplikační efekt.
(Zdroj: Ing. Marie Vitáková – Využití kulturních a přírodních památek pro CR)

Naše společnost pro podporu cestovního ruchu připravila pestrou paletu vzdělávacích programů, které nabízíme podnikatelských subjektům k získání a prohlubování znalostí i dovedností managementu i personálu.

Disponujeme kvalitními lektory, odborníky na cestovní ruch, rekreologii a zážitkovou pedagogiku. Podíleli jsme se na přípravě a realizaci mnoha vzdělávacích programů a projektů v oblasti podpory cestovního ruchu. Naše společnost je certifikována MMR ČR na kvalitu služeb v oblasti vzdělávání v Českém systému kvality služeb (ČSKS). Pro Trenéry kvality ČSKS jsme připraveni poskytnout konzultační a poradenskou činnost.

Jsme připraveni vyvinout a realizovat vzdělávací program "na zakázku". Tč. vám můžeme nabídnout již připravené vzdělávací programy:

Obecného charakteru zaměřené na nezbytnou teorii:

1. Cestovní ruch – úvod do problematiky, cestovní ruch v kontextu národní a evropské politiky, regionální rozvoj v marginálních oblastech.
2. Tendence vývoje v oblasti cestovního ruchu a volného času, ekonomické aspekty cestovního ruchu
3. Marketing v cestovním ruchu
4. Ubytovací a stravovací služby, doprava
5. Postavení a činnost cestovní kanceláře
6. Začínáme podnikat v cestovním ruchu
7. Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu, manažerské úkoly a cíle
8. Podnikatelský plán a uspokojování potřeb zákazníků
9. Strategický management, organizační struktury a možnosti změny
10. Řízení a rozvoj lidských zdrojů v cestovním ruchu
11. Příprava a realizace projektů, projektové řízení
12. Nové trendy v cestovním ruchu (outdoor, incentiva, event)
13. Zážitkový cestovní ruch - prostředí, zážitková pedagogika
14. Zážitkový cestovní ruch - motivace, libreto, psychologické aspekty
15. Zážitkový cestovní ruch - cílování, dramaturgie, scénář, tvorba konceptu
16. Zážitkový cestovní ruch - programové prostředky a programové oblasti
17. Komunikace se zákazníky.
18. Řešení připomínek a stížností.


Speciálního charakteru zaměřené na teorii a praxi:

1. Poznávací cestovní ruch a atraktivity
2. Lázeňství a wellnes
3. Kongresy a incentiva
4. Balíčky pro cestovní ruch - dovolená na sněhu
5. Balíčky pro cestovní ruch - dovolená bez sněhu
6. Eventmarketing


Aktuálně vypsaný kurz:

© 2016 ORE - institut | ...paradigma stylem | Všechna práva vyhrazena
webdesign Studio Virtualis