Vůdce malého plavidla VMP - školení kapitánů M+C - Vzdělávání firem -Aktuální nabídka kurzů

Dvoudenní kurz DVPP pro pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ - komunikace (indoor forma možný i e-learning)
(veřejná správa)
Dvoudenní kurz DVPP pro pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ - týmová spolupráce (outdoor forma)
(veřejná správa)
Vedoucí týmu (kód: 63-021-N) - kurz profesní kvalifikace 120 h
(firmy)
Manažer programů a komplexních projektů (program dle NSK 63-008-T - kurz profesní kvalifikace)
(firmy)

Novinky

7.9.2018 - Změna orgánů společnosti

Společnost ORE-institut, o.p.s. je certifikována MMR ČR na kvalitu služeb v Českém systému kvality služeb.
Přihláška na vzdělávací program:
Vůdce malého plavidla VMP - školení kapitánů M+C

Variabilní symbol: 1218030002
Akreditace: uzavřeno státní zkouškou u SPS
Datum a čas zahájení: 20.4.2019 08:00
Datum a čas ukončení: 21.4.2019 16:00
Lektoři: Hrdina David kpt. HERO
Cena : 3998 Kč včetně DPH
Místo konání: Přístav Petrov - Baťuv kanál
Kapacita: 15
Program kurzu: Termíny
20.4.2019 kapitánský kurz VMP (M+C). Místo konání: plovoucí učebna, přístav Petrov, Baťův kanál
21.4. 2019 praktický kurz (ověření praktických dovedností). Místo konání: plovoucí učebna, přístav Petrov, Baťův kanál

Školení kapitánů neboli školení vůdců malého plavidla (VMP)
Průkaz VMP opravňuje držitele k vedení rekreačních plavidel do délky 20 m s vlastním pohonem na vnitrozemských vodních cestách (nikoliv na moři) na území České republiky i v zahraničí. Tento typ průkazu je základ všeho, bez získání oprávnění Vůdce malého plavidla není možno dále rozšiřovat průkazy pro další typy lodí. Příprava ke zkouškám probíhá formou víkendového kurzu. V následujícím týdnu po absolvování kurzu následuje provedení zkoušky na Plavebním úřadě v Přerově, Praze nebo Děčíně (pobočky státní plavební správy) formou počítačového testu.
Časový harmonogram kurzu
Sobota 9:00 – 19:00 teoretická část kurzu (plovoucí učebna, přístav Petrov, Baťův kanál)
Neděle 9:00 - 16:00 praktická část kurzu (ověření praktických dovedností). Cvičné jízdy probíhají pod odborným dohledem zkušeného instruktora na motorové lodi (Helena, Flora, Věrka, Martina) na Baťově kanále v přístavu Petrov.

Pozn.
Konání kapitánských zkoušek
Po absolvování teoretického kurzu budete připraveni složit teoretickou zkoušku u Státní plavební správy (v Praze, Přerově nebo Děčíně) a získat tak průkaz pro vedení malého plavidla. Teoretickou zkoušku skládají účastníci výhradně na počítači SPS (např. Přerov)..

Praktická část zkoušky
Praktická zkouška proběhne v neděli v rámci kapitánského kurzu, kde získáváte osvědčení o ověření praktických dovedností.
Praktická část kurzu proběhne dle následující osnovy:
Příprava na plavbu s přihlédnutím k činnostem zajišťujícím její bezpečnost
kontrola pohonných a kormidelních zařízení, postup činností před vyplutím, při ukončení plavby. Manévrování s plavidlem vedení plavidla s ohledem na vliv proudění vody, vítr, hloubku vody pod kýlem, odvázání plavidla a odplutí od stanoviště, a připlutí na stanoviště a vyvázání plavidla, zakotvení, odplutí z kotviště, plutí v před a vzad, obrat po proudu, obrat proti proudu,
proplavení plavební komorou – vplutí, vyvázání, vyplutí, manévrování při vplutí do přístavu a vyplutí, manévry při potkávání, míjení a předjíždění plavidel, vydávání pokynů a povelů.

Cena:
Kapitánský kurz (kompletní teorie + ověření praktických dovedností na lodi) 5500 Kč po slevě: 3998 Kč
Kapitánský kurz VMP (M+C) 5000 Kč po slevě: 3500 Kč
Ověření praktických dovedností 3000 Kč po slevě: 1998 Kč
2x oběd v plovoucí kavárně (sobota, neděle) 250 Kč

Online registrace

Zadejte nacionálie účastníka kurzu a klikněte na tlačítko PŘIDAT NA SEZNAM ÚČASTNÍKŮ, stejným způsobem přidejte požadovaný počet osob. Následně vyplňte údaje o organizaci a odešlete objednávku. Pokud obratem neobdržíte POTVRZENÍ REGISTRACE KURZU nejspíše jste se při online registraci dopustili chyby – spojte se telefonicky s pracovníky ORE-institutu – děkujeme.

ÚČASTNÍK:
Jméno: *
Příjmení: *
Titul:
Datum narození: *
Místo narození: *
Funkce: *
 
ORGANIZACE:
Název organizace: *
Adresa: *
PSČ: *
IČ: *
DIČ:
Telefon: *
E-mail: *
Forma úhrady: převodem z BÚ    v hotovosti
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. | číslo účtu: 1818036389/0800
Poznámka:
Smluvní podmínky: souhlasím se smluvními podmínkami
 
 položky označené hvězdičkou je nutné vyplnit
© 2016 ORE - institut | ...paradigma stylem | Všechna práva vyhrazena
webdesign Studio Virtualis