Vedoucí týmu (kód: 63-021-N) - kurz profesní kvalifikace 120 h - Vzdělávání firem -Aktuální nabídka kurzů

Dvoudenní kurz DVPP pro pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ - komunikace (indoor forma možný i e-learning)
(veřejná správa)
Dvoudenní kurz DVPP pro pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ - týmová spolupráce (outdoor forma)
(veřejná správa)
Vedoucí týmu (kód: 63-021-N) - kurz profesní kvalifikace 120 h
(firmy)
Manažer programů a komplexních projektů (program dle NSK 63-008-T - kurz profesní kvalifikace)
(firmy)

Novinky

7.9.2018 - Změna orgánů společnosti

Společnost ORE-institut, o.p.s. je certifikována MMR ČR na kvalitu služeb v Českém systému kvality služeb.
Přihláška na vzdělávací program:
Vedoucí týmu (kód: 63-021-N) - kurz profesní kvalifikace 120 h

Variabilní symbol: 1219040004
Akreditace: akreditováno MŠMT ČR pod č.j. MSMT-6885/2017-1/185
Datum a čas zahájení: 4.4.2019 08:00
Datum a čas ukončení: 24.10.2019 16:00
Lektoři: tým akreditovaných lektorů
Cena : 15000 Kč včetně DPH
Místo konání: Olomouc - ORE-institut, o.p.s. - Dolní náměstí č. 7, více na www.ore.cz
Kapacita: 15
Program kurzu: Kurz akreditovaný naší společností u MŠMT ČR.
Název: Vedoucí týmu (kód: 63-021-N)
Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63)
Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 5
Rozsah 120 h - 15 vyučovacích dnů
Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro management a administrativu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Obsah kurzu:
Orientace v technologických a organizačních procesech svěřené oblasti 5
Operativní řešení organizačních a provozních problémů ve svěřené oblasti 5
Vedení nejnižší hierarchické jednotky 5
Orientace v pracovně-právní legislativě a personálním řízení 5
Zajišťování komunikace mezi podřízenými zaměstnanci a vedením společnosti 5

Závěrečná zkouška před autorizovanou osobou.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Ověřování technických kompetencí bude odpovídat konkrétnímu oboru působení vedoucího týmu.

Závěrečná zkouška a její cena není zahrnuta do ceny kurzu, nicméně ji zajišťujeme autorizovanou osobou dle pravidel NSK.

Doklad (certifikát) o úspěšném vykonání zkoušky z profesní kvalifikace evidované v Národní soustavě kvalifikací má stejně jako výuční list statut veřejné listiny – prokazuje, že jeho držitel je kompetentní vykonávat povolání, pro které je stanovena daná kvalifikace, a jako takový je zaměstnavateli uznáván.

Online registrace

Zadejte nacionálie účastníka kurzu a klikněte na tlačítko PŘIDAT NA SEZNAM ÚČASTNÍKŮ, stejným způsobem přidejte požadovaný počet osob. Následně vyplňte údaje o organizaci a odešlete objednávku. Pokud obratem neobdržíte POTVRZENÍ REGISTRACE KURZU nejspíše jste se při online registraci dopustili chyby – spojte se telefonicky s pracovníky ORE-institutu – děkujeme.

ÚČASTNÍK:
Jméno: *
Příjmení: *
Titul:
Datum narození: *
Místo narození: *
Funkce: *
 
ORGANIZACE:
Název organizace: *
Adresa: *
PSČ: *
IČ: *
DIČ:
Telefon: *
E-mail: *
Forma úhrady: převodem z BÚ    v hotovosti
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. | číslo účtu: 1818036389/0800
Poznámka:
Smluvní podmínky: souhlasím se smluvními podmínkami
 
 položky označené hvězdičkou je nutné vyplnit
© 2016 ORE - institut | ...paradigma stylem | Všechna práva vyhrazena
webdesign Studio Virtualis