Vzdělávání firem -Aktuální nabídka kurzů

Dvoudenní kurz DVPP pro pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ - komunikace (indoor forma možný i e-learning)
(veřejná správa)
Dvoudenní kurz DVPP pro pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ - týmová spolupráce (outdoor forma)
(veřejná správa)
Vedoucí týmu (kód: 63-021-N) - kurz profesní kvalifikace 120 h
(firmy)
Manažer programů a komplexních projektů (program dle NSK 63-008-T - kurz profesní kvalifikace)
(firmy)

Novinky

7.9.2018 - Změna orgánů společnosti

Společnost ORE-institut, o.p.s. je certifikována MMR ČR na kvalitu služeb v Českém systému kvality služeb.
> Vzdělávání firem

V této kategorii Vám nabízíme realizaci vzdělávacích programů zaměřených na komerční sektor. Jsme připraveni pro Vás realizovat celou škálu odborných vzdělávacích programů: manažerských a obchodních kurzů, tréninků psychosociálních dovedností apod. vč. outdoor aktivit s tím spojených. Zde si kurz najdou vlastníci i manažeři firem, ale také zaměstnanci. Vzdělávací programy realizujeme u nás i v místě dle požadavku našeho klienta. Pamatujeme i na studenty odborných vysokých škol.

Naše společnost je držitelem akreditací MŠMT ČR k provádění rekvalifikačních programů, dle národní soustavy kvalifikací, směřujících k profesní kvalifikaci:

Manažer programů a komplexních projektů 63-008-T - pro top management
a
Vedoucí týmu 63-021-N - pro střední management

s možností vykonat závěrečnou zkoušku dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, tj. dle aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace.

Pro vaši firmu můžeme také připravit vzděl. programy následujících témat:

Strategické řízení
Trendy ve strategickém řízení
Zavádění změn a flexibilita
Manažerské dovednosti
Vztahy mezi společníky a akcionáři
Projektové řízení
Trendy v projektovém řízení
Procesní řízení
Trendy v procesním řízení
Strategické trendy ve výrobě a logistice
Vedení porad
Vedení lidí
Koučink
Leadership
Time management
Osobní produktivita manažera
Marketing v praxi
Obchodní dovednosti
Prodejní dovednosti – praktický výcvik
Stress management a relaxační techniky
Obtížné komunikační situace
Firemní kultura a loajalita
Týmová spolupráce
Výcvikový kurz komunikace a týmové práce (indoor i outdoor)
Motivace týmu
Ekonomika pro neekonomy
Kurzy IT - účetní a databázový program DUNA
Kurzy IT – MS Windows, MS Office - Word, Excel,Power Point, Access
Prezentační dovednosti s využitím AV techniky
Obchodní právo
Zajištění resp. vymáhání pohledávek
Pracovní právo
Aktuální trendy v pracovním právu
Personální řízení
Ve spolupráci s partnerem akreditovaným Microsoft Learning Solutions:
PC dovednosti - operační systém Windows XP a Windows 7
PC dovednosti - kancelářské programy MS Office 2003 - 2010
PC dovednosti - kancelářské programy Open Office
PC dovednosti - prezentační program MS Visio
PC dovednosti - tvorba web stránek
PC dovednosti - grafika na PC a práce s grafickými programy
PC dovednosti - kurz PPC a SEO kampaní
Jazykový kurz angličtiny
Intenzivní kurz angličtiny s rodilým mluvčím
Jazykový kurz ruštiny s rodilým mluvčím
a další na základě dohody (vč. outdoor formy) v termínu do cca 3 týdnů.

Dotační management.

Klíčem k úspěchu pro získání dotace z fondů EU je schopnost zpracovat formálně a obsahově správnou žádost. Náš zkušený tým Vám pomůže: formulovat záměry a cíle projektu, stanovit odpovídající aktivity a jejich časování, zpracovat aktivitám odpovídající podrobný rozpočet včetně nákladů na řízení a administraci projektu, kompletovat žádost s ohledem na všechny formální požadavky. Po přidělení dotace vyškolíme Váš tým pro řízení a administraci projektu vč. veř. zakázek a poskytneme Vám podporu při jeho realizaci a vyhodnocení. Jsme připraveni napomoci s přípravou projektové žádosti nebo realizací vzdělávacích programů ve výzvě POVEZ 2018 (příjem žádostí byl zahájen, možnosti jsou až do vyčerpání alokace pro rok 2018).

Vzdělávací programy dlouhodobé – smluvní podmínky dle uzavřené smlouvy.

Vzdělávací programy krátkodobé - přihláškou dle následujících pravidel:

• Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete poštou, faxem, e-mailem nebo přes rozhraní tohoto webu do termínu uzávěrky. Po termínu uzávěrky můžete konzultuvat akceptaci přihlášení telefonicky.
• Přihlášky jsou vyřizovány v došlém pořadí. V případě překročení kapacity zařadíme další přihlášené do náhradního termínu a informujeme o této skutečnosti e-mailem.
2. Úhrada
• Objednavatel akceptuje výši smluvní ceny, která je stanovena podle zákona č. 526/1990 Sb. O cenách dohodou. Uvedená cena je konečná. Cena neakreditovaného kurz je včetně daně z přidané hodnoty. Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od daně z přidané hodnoty.
• Objednavatel se zavazuje uhradit smluvní cenu na účet pořadatele před konáním akce nebo v hotovosti při prezenci. Daňový doklad obdrží účastník u prezence v den konání semináře. Platbu objednavatel poukáže na účet pořadatele pod variabilním symbolem, který je shodný s číslem semináře.
3. Daňový doklad
• Daňový doklad bude vystaven v den přijetí platby na účet pořadatele, datem uskutečnění zdanitelného plnění je den konání akce.
4. Stornovací podmínky
• Stornovat přihlášku je možné nejpozději do 7 dnů před zahájením kurzu.
• Dle dohody lze místo přihlášeného pracovníka vyslat na akci náhradníka.
5. Ochrana osobních údajů
• Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi tak, jak ukládá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Aktuální nabídka vzdělávacích programů - následuje přehled:

termínnázev | přihláškalektořiakreditacekomupozvánka
4.4.2019 08:00
- 24.10.2019 16:00
Vedoucí týmu (kód: 63-021-N) - kurz profesní kvalifikace 120 h tým akreditovaných lektorůakreditováno MŠMT ČR pod č.j. MSMT-6885/2017-1/185firmy
16.4.2019 08:00
- 25.1.2020 16:30
Manažer programů a komplexních projektů (program dle NSK 63-008-T - kurz profesní kvalifikace) kolektiv akreditovaných lektorůosvědčení akreditované vzdělávací společnostifirmy
9.5.2019 08:00
- 26.9.2019 17:00
Zlepšení odborných znalostí a dovedností zaměstnanců PAVI tým akreditovaných lektorůuzavřená skupina nelze se přihlásitfirmy
© 2016 ORE - institut | ...paradigma stylem | Všechna práva vyhrazena
webdesign Studio Virtualis