Reference - O společnostiAktuální nabídka kurzů

Novinky

4.12.2019 - Spolupracujeme na projektu AJAK Šumperk

Společnost ORE-institut, o.p.s. je certifikována MMR ČR na kvalitu služeb v Českém systému kvality služeb.
O společnosti > Reference

Naše společnost realizovala vzdělávací programy pro tyto klienty:

Městský úřad Šumperk
Městský úřad Prostějov
Městský úřad Zábřeh
Magistrát města Olomouce
Městská policie Prostějov

Moravská vysoká škola Olomouc o.p.s.
Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu. o.p.s.
Jesenická rozvojová, o.p.s. Jeseník
Fakultní nemocnice Olomouc

Střední odborná škola cestovního ruchu Uničov
Střední odborná škola ekonomiky a podnikání Olomouc
Střední odborná škola veřejné správy Olomouc
Střední průmyslová škola strojnická Olomouc
Církevní gymnázium Německého řádu Olomouc
Střední odborná škola Švehlova Prostějov
Gymnázium Jeseník

ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc
ZŠ B. Němcové Přerov
ZŠ Jana Železného Prostějov


Naše společnost realizovala vzdělávací programy pro tyto klienty z komerčního sektoru:

ABECEDA, s.r.o. Opava
ALBO SCHLENK, s.r.o. Bojkovice
AG Vizovice, a.s. Vizovice
ASEQUONIA, s.r.o. Vsetín
Arboeko, s.r.o. Neratovice
Jazykové studio VYVA- Bc. Vystrčilová
Lingua Plus, s.r.o. Brno
Lorika, s.r.o. Olomouc
Metod Konzult IPM, s.r.o. Olomouc
MOMENT, s.r.o. Zlín
MOVANA, spol. s r.o.
Na plachetnici, s.r.o. Fryšták
NEREZ- Luděk Polčák
SV Slavičín, s.r.o


Naše společnost realizovala veřejné zakázky pro:

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – dlouhodobé vzdělávací programy:

Smart Administration v cestovním ruchu.
Vzdělávací program v projektu CZ.04.1.03./4.2.00.1./0002 byl zaměřen na vývoj a ověření e-learningového vzdělávacího programu určeného pracovníkům státní správy a samosprávy, pracovníkům v odvětví v cestovního ruchu - pracovníci muzeí a galerií, kulturních památek, informačních center, destinačních agentur apod. vzdělávacím institucím (školám, apod.) nestátním neziskovým.
Kontraktor: ORE-institut, o.p.s. Supervize: agentura Czechtourism. Projektový manager: Zdeněk Kotulák, MBA, Ved. lektorského týmu: Mgr. Michal Kalman. Trvání projektu: únor 2008 - červenec 2008.

Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech
Komplexní realizace vzdělávacího programu s názvem „Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech“ v rámci projektu CZ.04.1.03/4.2.00.1/0011 „ Školení pro úředníky územní veřejné správy a zaměstnance v cestovním ruchu v podmínkách rozvoje cestovního ruchu v chráněných krajinných územích“. Kontraktor: ORE-institut, o.p.s. Supervize: agentura Czechtourism. Projektový manager: Zdeněk Kotulák, MBA, Ved. lektorského týmu: Mgr. Michal Kalman. Trvání projektu: duben 2008 - srpen 2008

Zadavatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR Odborná školení a vzdělávání formou e-learningu vč. vydání publikace (s ISBN) na téma „Podpora pohybové aktivity“
Veřejná zakázka byla zaměřena na vývoj a ověření e-learningového vzdělávacího programu určeného pracovníkům státní správy a samosprávy, pracovníkům v odvětví v zdravotnictví, vzdělávacím institucím (školám, apod.) a nestátním neziskovým, vč. vydání odborné publikace cca 170 stran a webových stránek www.podporapa.cz
Kontraktor: ORE-Institut, o.p.s. Trvání projektu: duben 2009 – prosinec 2009. Rozpočtové náklady: 0,44 mil. Kč.
Na realizaci projektu se podílel realizační tým: Mgr. M.Kalman, Z. Kotulák MBA, Mgr. J. Pavelka, Mgr. Z. Hamřík.

Administrace veřejných zakázek projektu „Vnitřní opravy a restaurování katedrály v Olomouci“
ORE-institut, o.p.s. v rámci své činnosti prováděl a zajišťoval administraci veřejné zakázky v rámci projektu „Vnitřní opravy a restaurování katedrály v Olomouci“ Informace o projektu naleznete na www.ado.cz/dom. Rozsah projektu 38 mil. Kč. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska prostřednictvím Finančního mechanismu EHPa finančního mechanismu Norska | www.eeagrants.cz
© 2016 ORE - institut | ...paradigma stylem | Všechna práva vyhrazena
webdesign Studio Virtualis