O společnostiAktuální nabídka kurzů

Dvoudenní kurz DVPP pro pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ - komunikace (indoor forma možný i e-learning)
(veřejná správa)
Dvoudenní kurz DVPP pro pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ - týmová spolupráce (outdoor forma)
(veřejná správa)
Vedoucí týmu (kód: 63-021-N) - kurz profesní kvalifikace 120 h
(firmy)
Manažer programů a komplexních projektů (program dle NSK 63-008-T - kurz profesní kvalifikace)
(firmy)

Novinky

7.9.2018 - Změna orgánů společnosti

Společnost ORE-institut, o.p.s. je certifikována MMR ČR na kvalitu služeb v Českém systému kvality služeb.
O společnosti

ORE-institut, o.p.s. je vzdělávací a poradenskou společností působící v oblastech výběru a přípravy lidských zdrojů, vzdělávání, projektového řízení a fundraising poradenství.

ORE-institut, o.p.s. je právním nástupcem občanského sdružení ORE-institut (založeno 25.03.2005, IČO: 26994631), které se po několika letech práce uvnitř jako sdružení lektorů, konzultantů a poradců transformovalo dne 1. 4. 2007 na obecně prospěšnou společnost, aby svůj potenciál uvolnilo směrem k poskytování služeb navenek.

Znalosti a dovednosti k provádění vzdělávacích a poradenských aktivit získali pracovníci a členové studiem a následnými stážemi v Česku i v zahraničí (USA, Velká Británie, SRN, Nizozemí a Belgie). Zkušenosti čerpáme také z absolvovaných výcviků pořádaných různými společnostmi z Velké Británie – Local Government Management Board, Belgie - ISPA, Holandska – VNG International a Dánska – Danish School of Public Administration.

Naši členové, zaměstnanci a spolupracovníci se podíleli na realizaci několika desítek projektů spolufinancovaných Evropskou unií (PHARE, Leonardo, ESF OP RLZ). Povětšinou jsou již akreditováni u MV ĆR, MPSV ČR a MŠMT ČR v různých vzdělávacích programech realizovaných pro firmy, veřejnou správu, neziskový sektor či oblast zdravotnictví.

© 2016 ORE - institut | ...paradigma stylem | Všechna práva vyhrazena
webdesign Studio Virtualis