NovinkyAktuální nabídka kurzů

Dvoudenní kurz DVPP pro pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ - komunikace (indoor forma možný i e-learning)
(veřejná správa)
Dvoudenní kurz DVPP pro pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ - týmová spolupráce (outdoor forma)
(veřejná správa)
Vedoucí týmu (kód: 63-021-N) - kurz profesní kvalifikace 120 h
(firmy)
Manažer programů a komplexních projektů (program dle NSK 63-008-T - kurz profesní kvalifikace)
(firmy)

Novinky

7.9.2018 - Změna orgánů společnosti

Společnost ORE-institut, o.p.s. je certifikována MMR ČR na kvalitu služeb v Českém systému kvality služeb.
Novinky

7.9.2018 - Změna orgánů společnosti

Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci rozhodl vyšší soudní úřednicí Mgr. Annou Nevrlou v právní věci navrhovatele: ORE-institut, o.p.s., Olomouc, Dolní náměstí č. 7, PSČ 77200, identifikační číslo 277 98 135, o návrhu na zápis změny do rejstříku obecně prospěšných společností takto:
Novými členy orgánů společnosti jsou: předseda správní rady Ing. MILOSLAV ZABLOUDIL, členové správní rady Ing. DANA BENEŠOVÁ a RNDr. DOBROMILA PŮDOVÁ, členové dozorčí rady Mgr. MICHAL KALMAN, Ph.D., TOMÁŠ KODYM a JANA MAHOLIAKOVÁ.
Ustanovující schůze obou složek je stanovena na den 27. září 2018.

26.5.2018 - GDPR - ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ORE-institut, o.p.s., se sídlem Dolní náměstí č. 194/7, Šumperk, IČO 27798135, od vás shromažďuje informace při objednávce služeb, při registraci na kurzy a semináře, poskytování poradenské činnosti, při uzavírání DoPP a DPČ.. Shromážděné informace zahrnují vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu. Při absolutoriu akreditovaných vzdělávacích programů také údaj o místě a datu narození s ohledem na potřebu vydání certifikátu (osvědčení) ve formátu daném akreditací u MV ČR, MPSV ČR a MŠMT ČR. Automaticky nedostáváme a nezaznamenáváme informace z vašeho počítače a prohlížeče, včetně vaší IP adresy, atributy softwaru a hardwaru a navštívené stránky. Více informací v podstránce O NÁS na tomto webu.

9.1.2018 - Firmy by měly zaměstnancům umožňovat profesní růst

Pracovní trh se mění. V boji o talenty záleží i na tom, zda firma poskytuje možnosti pro jejich profesní růst. Průzkum s názvem Jak se žije (a pracuje) malým a středním firmám, který proběhl koncem loňského roku, je v tomto ohledu spíše pozitivní. Více než třetina zaměstnanců malých a středních firem uvedla, že se díky své práci učí a rozvíjejí své schopnosti. V Evropě má nicméně prostor na osobní a profesní rozvoj zhruba polovina zaměstnanců.
Zdroj: www.novinky.cz/kariera

14.12.2017 - Software a HW pro neziskové organizace

Neziskové organizace a veřejné knihovny, které splňují podmínky programu TechSoup Česká republika, si mohou vybrat z nabízeného softwaru, hardwaru či IT služeb za naprosto výjimečné ceny, takřka zdarma. Více informací naleznete na www.techsoup.cz nebo na tomto linku
src="http://www.techsoup.cz/sites/default/files/TechSoup_248_60.png"
alt="banner techsoup.cz" width="234" height="60" />

3.11.2017 - ORE - institut pokračuje v realizaci pracovních diagnostik účastníků v projektu AJAK Šumperk

ORE-institut, o.p.s. realizuje pracovní diagnostiky pro 3. skupinu v projektu AJAK Šumperk v Operačního programu Zaměstnanost s názvem: Nová kariéra - s praxí za prací II., reg. číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002509, certifikovanou metodou COMDI s využitím modulů B a C pro cílovou skupinu 70 osob s SŠ a VŠ vzděláním. Naše nabídka uspěla ve výběrovém řízení.

3.11.2017 - Občanské vzdělávání

Občanské vzdělávání je možné definovat jako součást vzdělávání dospělých či dalšího vzdělávání, jež vytváří širší předpoklady pro kultivaci člověka jako občana, pro jeho adaptaci na měnící se sociální a politické podmínky, slouží k urychlení a dotváření socializace a občanské hodnotové orientace. Zahrnuje problematiku etickou, estetickou, právní, ekologickou, všeobecně vzdělávací, zdravotnickou, tělovýchovnou, filozofickou, náboženskou, politickou, občanskou a sociální. Občanské vzdělávání na rozdíl od zájmového by mělo být jednoznačně v zájmu státu a státem podporováno. Jak téma aktivního občanství, tak problematika vzdělávání jsou zasazeny do svých širších souvislostí, bez nichž nejsou adekvátně a plně uchopitelné.

21.7.2017 - Národní soustava kvalifikací - NSK

NSK je systémový nástroj využívaný v procesu ověřování a uznávání kvalifikací, v komunikaci probíhající na trhu práce a v systému celoživotního vzdělávání. Nabízí vedle školní docházky další možnou cestu k získání potřebné profesní kvalifikace. Současně dává dalšímu vzdělávání řád a pravidla.

Pravidla a postupy uznávání kvalifikací NSK stanovuje zákon č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Podstatné je, že nezáleží na tom, jaké vzdělávání uchazeč absolvoval, ale jen na tom, co prokáže u zkoušky.

Doporučujeme:
•portál Národní soustava kvalifikací - informační základna o soustavě celostátně uznávaných profesních kvalifikací v ČR
•portál Vzdělávání a práce - vyhledávání příležitostí ze světa práce a vzdělávání

21.3.2017 - Pracovní diagnostiky v projektu z Operačního programu Zaměstnanost

ORE-institut, o.p.s. realizuje v dubnu 2017 pro AJAK Šumperk další pracovní diagnostiky v projektu z Operačního programu Zaměstnanost s názvem: Nová kariéra - s praxí za prací II., reg. číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002509, certifikovanou metodou COMDI s využitím modulů B a C pro cílovou skupinu 70 osob s SŠ a VŠ vzděláním. Naše nabídka uspěla ve výběrovém řízení.

23.1.2017 - ORE - institut provádí pracovní diagnostiky účastníků v projektu AJAK

ORE-institut, o.p.s. realizuje pro AJAK Šumperk pracovní diagnostiky v projektu z Operačního programu Zaměstnanost s názvem: Nová kariéra - s praxí za prací II., reg. číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002509, certifikovanou metodou COMDI s využitím modulů B a C pro cílovou skupinu 70 osob s SŠ a VŠ vzděláním. Naše nabídka uspěla ve výběrovém řízení.

25.8.2016 - Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II) - ukončena 23.8.2016

Dotační titul POVEZ II bude znovu zahájen až 03 / 2017, nicméně - můžete nás kontaktovat - "Náhoda přeje připraveným".
Název projektu MPSV ČR: Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)
Doba realizace v období: 1. 12. 2015 – 30. 11. 2020. Reg. č. projektu:
CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053. Jaký problém projekt řeší?
Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (dále jen POVEZ II) se zabývá problematikou adaptability pracovní síly v podnicích na neustále se měnící situaci na trhu. Projekt POVEZ II proto řeší jednak problém nesouladu mezi dovednostmi a kvalifikačními předpoklady nabízenými a požadovanými, tedy nedostatečnou flexibilitu pracovní síly (včetně flexibility profesní), a někdy z různých provozních důvodů problém neochoty zaměstnavatelů investovat do vzdělávání vlastních zaměstnanců. S oživením ekonomiky a vyšší poptávkou po pracovní síle lze tedy při strnulém systému počátečního vzdělávání očekávat prohloubení tohoto problému, který pomáhá řešit právě předkládaný projekt.
Pro koho je projekt určen?
Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnavatelé ve smyslu § 7 Zákoníku práce, a to prostřednictvím svých zaměstnanců či potenciálně nových zaměstnanců. Cílovou skupinou jsou rovněž fyzické osoby – OSVČ a nestátní neziskové organizace.
Jaké jsou formy podpory?
Zaměstnavatelům bude umožněno získat příspěvek na vzdělávání svých zaměstnanců a refundaci jejich mezd po dobu školení. Vyžadovaná spoluúčast jen 15%.

4.4.2016 - Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II) - zahájena

Název projektu MPSV ČR: Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)
Doba realizace v období: 1. 12. 2015 – 30. 11. 2020. Reg. č. projektu:
CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053. Jaký problém projekt řeší?
Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (dále jen POVEZ II) se zabývá problematikou adaptability pracovní síly v podnicích na neustále se měnící situaci na trhu. Projekt POVEZ II proto řeší jednak problém nesouladu mezi dovednostmi a kvalifikačními předpoklady nabízenými a požadovanými, tedy nedostatečnou flexibilitu pracovní síly (včetně flexibility profesní), a někdy z různých provozních důvodů problém neochoty zaměstnavatelů investovat do vzdělávání vlastních zaměstnanců. S oživením ekonomiky a vyšší poptávkou po pracovní síle lze tedy při strnulém systému počátečního vzdělávání očekávat prohloubení tohoto problému, který pomáhá řešit právě předkládaný projekt.
Pro koho je projekt určen?
Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnavatelé ve smyslu § 7 Zákoníku práce, a to prostřednictvím svých zaměstnanců či potenciálně nových zaměstnanců. Cílovou skupinou jsou rovněž fyzické osoby – OSVČ a nestátní neziskové organizace.
Jaké jsou formy podpory?
Zaměstnavatelům bude umožněno získat příspěvek na vzdělávání svých zaměstnanců a refundaci jejich mezd po dobu školení. Vyžadovaná spoluúčast jen 15%.

7.12.2015 - Výzva MMR ČR na podporu cestovního ruchu.

Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo výzvu k podávání žádostí v podprogramu Cestování dostupné všem. Na projekty v cestovním ruchu je poskytovaná dotace ve výši 50 % způsobilých výdajů. Žádosti je možné podávat do 15. 1. 2015.
Projekty mohou být zaměřeny například na:
výstavbu nebo rekonstrukci zařízení turistických tras, informační stojany a značky, vybudování centra služeb pro turisty, sociální zařízení pro turisty
další vybavení pro turisty - sportoviště, stojany na kola, místa pro odpočinek turistů atd., zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu, navigační a informační systémy pro handicapované turisty a další zařízení podporující cest ruch. V případě zájmu o poradenství jak požádat obracejte se na naše projektové oddělení.

8.9.2015 - Český systém kvality služeb

Český systém kvality služeb byl vytvořen s využitím licence německého systému Service Qualität Deutschland (SQD), který již více než deset let přispívá k rozvoji kvality služeb v Německu. Tento systém byl ve spolupráci s odborníky na oblast kvality služeb a cestovního ruchu analyzován a následně přizpůsoben pro aplikaci v českém prostředí. Výuka Trenérů kvality v učebně ORE-institutu, o.p.s. pro firmy za našeho kraje, které se chtějí certifikovat, bude ukončena v souladu s harmonogramem projektu v říjnu 2015. Více na www.csks.cz.

16.7.2015 - Konferenční servis pro projekt firmy Donasy, s.r.o.

K 30.6.2015 ukončil ORE-institut poskytování konferenčního servisu pro projekt dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Projekt byl realizován za poskytnutí odborné garance Univerzity Palackého v Olomouci, Kliniky zubního lékařství LF UP a LF Olomouc a Masarykovy univerzity v Brně firmou Donasy, s.r.o. v prostorách ORE-institutu.
Projekt byl realizován z finanční podpory ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Závěrečný hodnotící seminář se konal 29.6.2015 v prostorách KÚ OK. Děkujeme tímto firmě Donasy, s.r.o. za skvělou spolupráci.

20.3.2015 - E-learningový kurz Bezpečnost úřadu

Dnem 18.3.2015 byl zahájen e-learningový kurz s ověřením znalostí na téma "Bezpečnost úřadu" pro zaměstnance Městského úřadu v Litovli. Kurz navazuje na předchozí "Bezpečnostní studii MěÚ Litovel", kterou v r. 2014 vypracoval ORE-institut, o.p.s. Městský úřad na základě této studie definoval základní strategii a zásady týkající se bezpečnosti městského úřadu, určil základní bezpečnostní pravidla pro provoz (bezpečnost osob a majetku), používání a údržbu informačních a komunikačních technologií s cílem zajistit požadovanou úroveň ochrany úřadu.

9.10.2014 - Rámcová smlouva ORE-institutu o spolupráci s Univerzitou Palackého Olomouc

ORE-institut, o.p.s. uzavřel Rámcovou smlouvu o vzájemné spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci Fakultou tělesné kultury za účelem pořádání a zajišťování odborných seminářů, workshopů a konferencí, sdílení a šíření získaných informací, publikační, vzdělávací a výzkumné činnosti, předkládání společných projektů či partnerství v projektech Horizont 2020, ESF, GA ČR a realizace praxí studentů v rámci ESF projektu Tvorba národní sítě podpory pohybové aktivity reg. č. projektu CZ.1.07/2.4.00/063/2011.

9.9.2013 - Zavedení Českého systému kvality služeb v ORE-institutu

ORE-institut, o.p.s. registrací dne 9.9.2013 zahájil proces zavedení Českého systému kvality služeb a získání značky CQ udělované MMR ČR protože:
CQ je značka kvality udělující Certifikát kvality podnikům, pro něž je spokojený zákazníkem prvořadým cílem
CQ je inovativní a dobrovolný nástroj umožňující získat odborné znalosti z oblasti podnikání a řízení kvality
CQ je aplikovatelný a otevřený systém, jež mohou využívat všechny subjekty ke zvyšování kvality služeb
CQ je manažerský systém řízení kvality zakládající se na efektivní komunikaci managementu a zaměstnanců
CQ je závazek zvyšování povědomí o kvalitě ve službách

27.5.2013 - EDUCA

Prostřednictvím nově vyhlášené výzvy EDUCA máte jedinečnou příležitost podpořit vlastní konkurenceschopnost a zvýšit svůj inovativní potenciál. Prostředky jsou určeny na školení zaměstnanců v rámci tzv. specifického vzdělávání. Specifické vzdělávání souvisí zejména s unikátními technologiemi a výrobními postupy, které firmě přináší výraznou přidanou hodnotu. Příjem projektových žádostí je od 13. 5. 2013 do 27. 5. 2013. Máte-li dotaz neváhejte se zeptat.

22.1.2013 - Vzdělávání opatrovníků dospělých osob - budeme opakovat v březnu 2013.

ORE-institut, o.p.s. koncem roku 2012 realizoval vzdělávací program pro opatrovníky dospělých osob. Kurz byl připraven a realizován ve spolupráci s Univerzitou Palackého Olomouc. Odborným garantem programu byla PhDr. Lubica Juríčková, PhD.- zástupkyně přednosty Ústavu soc. lékařství UP Olomouc, lektorsky se spolupodíleli JUDr. Maroš Matiaško - právník Ligy lidských práv, Praha, Mgr. Tomáš Kamradek-soudce, místopředseda Okresního soudu v Opavě, MUDr. Tomáš Novák - primář, Psychyatrická léčebna Šternberk, MUDr. Radmila Pastorková - posudková lékařka, Olomouc, Bc. Veronika Čtvrtlíková - veřejný opatrovník, konzultantka ORE-institut, o.p.s.

Kapacita kurzu byla poměrně rychle vyčerpána díky zájmu sociálních pracovníků (opatrovníků "z povolání"), ale našli se i zájemci z řad samosprávy (pracovníci a volení zástupci obcí). Komplexní a ucelené pojetí, výborní lektoři a skvělý písemný materiál "Příručka opatrovníka" byl známkou kvality, kterou účastníci ocenili ve zpětné vazbě kurzu. Zazněly názory jako např.:

Skvělý přístup přednášejících, děkuji za vše a zejména za "rodinnou" atmosféru kurzu.

Jsem nadšená z celého školení, ze všech lektorů, vše mě bavilo, dozvěděla jsem se hodně užitečného.

Bez připomínek - bylo to super. Skvělý výběr lektorů a atmosféra seminářů.

Z důvodu nedostatečné metodiky bych byla ráda, kdyb takových školení bylo víc.

Toto školení je výbornou prevencí před možnými "průšvihy" na obcích. Děkuji vám.

Právě díky takovým komentářům a několika dalším telefonickým dotazům na možné opakování, jsme se rozhodli, tento vzdělávací program zopakovat v březnu 2013. Těšíme se na Vás - kurz již najdete v nabídce.

24.8.2012 - Projekt Na jedné lodi ukončen

Projekt Na jedné lodi byl v souladu s platným harmonogramem ukončen dne 28.6.2012 závěrečným hodnotícím seminářem. Na semináři vystoupili se svými příspěvky členové projektového týmu (Kotulák, Darek a Jurečka), lektoři (Dorazil a Tomancová) a významní dodavatelé služeb projektu (Luger). Kromě zástupců ZŠ a SŠ cílové skupiny projektu se semináře účastnili jako pozorovatelé členové správní rady (Mička, Ježek) a dozorčí rady (Kopečný). Závěrečná monitorovací zpráva vč. výsledků projektu bude k dispozici k 30.8.2012. Předběžně lze konstatovat, že projekt proběhl úspěšně. E-learningový kurz v rámci udržitelnosti projektu bude k dispozici na základě přihlášení se e-mailem na ore@ore.cz, po uhrazení účastnického poplatku 242 Kč/osoba bude zasláno přístupové heslo.

15.5.2012 - Spolupráce ORE-institutu, o.p.s. a o.s. Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu

Sdružení cestovního ruchu Jeseníky realizovalo v letech 2010 - 2012 úspěšně projekt " Další vzdělávání v Jeseníkách" jehož součástí byly vzdělávací programy v oblasti cestovního ruchu - Poskytování komplexních služeb, Hotelnictví a Horská turistika. Projekt proběhl pod záštitou České centrály cestovního ruchu CzechTourism a ve spolupráci s Asociací hotelů a restaurací České republiky, Horskou službou a dalšími partnery z praxe. ORE-institut, o.p.s. v rámci veřejné zakázky v tomto projektu zrealizoval metodiku, výukové materiály v textu i e-learningu, vyhledal lektory a připravil ppt prezentace pro výuku. Projekt byl dokončen 30.4.2012 závěrečnou konferencí v lázeňském kompexu Velké Losiny.

23.3.2012 - Jeseníky sdružení cestovního ruchu

Sdružení cestovního ruchu (J-SCR) přistoupilo k realizaci vzdělávacího programu v oblasti cestovního ruchu, který probíhá pod záštitou České centrály cestovního ruchu CzechTourism a ve spolupráci s Asociací hotelů a restaurací České republiky, Horskou službou a dalšími partnery z praxe. ORE-institut, o.p.s. v rámci veřejné zakázky v tomto projektu zrealizoval metodiku, výukové materiály v textu i e-learningu. Projekt končí 30.4.2012.

22.11.2011 - Partnerství ORE - VOŠ Uničov při realizaci projektu

Naše společnost uzavřela dnešního dne partnerskou smlouvu s Vyšší odbornou školou hotelnictví a turismu, o.p.s. Uničov na realizaci projektu "Zkvalitnění a inovace vzdělávání v cestovním ruchu se zaměřením na praxi, reg. č. CZ.1.07/2.1.00/32.0011. Hlavním cílem projektu je zkvalitnění vzdělávacího procesu na VOŠ formou inovace vzdělávacích programů v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a potřebani trhu práce se zaměřením na cestovní ruch, s důrazem na aplikaci zahraničních zkušeností a zvýšení objemu praktické části výuky včetně transferu poznatků do praxe. Dílčí cíle jsou:
Tvorba expertního týmu v oblasti cestovním ruchu (s významnou participací zahraničních odborníků); Edukace pedagogických pracovníků Vyšší odborné školy hotelnictví a turismu, o.p.s. a dalších vyšších odborných škol na Moravě; Implementace poznatků o problematice dílčích aspektů cestovního ruchu do výuky studijního programu, tzn. inovace 4 studijních předmětů; Inovace systémů praxí a stáží studentů Vyšší odborné školy hotelnictví a turismu, o.p.s., podpora výuky cizích jazyků a vytvoření teoretických i praktických podmínek pro zavedení výuky formou e-learningu.
Vytvoření fiktivní firmy s cílem zvýšení profesní orientace studentů a získání nových praktických zkušeností s podnikáním.
Celkově projekt povede k zlepšení podmínek pro rozvoj klíčových i odborných kompetencí studentů, pedagogů a odborných externích smluvních spolupracovníků VOŠ v regionu, zaměřených na cestovní ruch.

5.10.2011 - Závěrečné hodnocení projektu Podpora zdraví a následná kontrola FU

Finanční úřad v Olomouci, pracoviště oddělení dotací provedlo v ORE-institutu, o.p.s. daňovou kontrolu podle §87 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve věci zjištění skutečností o správnosti realizace neinv. dotace na realizaci projektu podpory zdraví z dotačního programu zdraví - Projekty podpory zdraví i.č. projektu 9969.
Kontrola neshledala pochybení ORE-institutu, o.p.s. vedoucí k požadavku na nápravu či sankci. Již dříve Ministerstvo zdravotnictví dopisem č.j. 45424/2008-SOZ-39 s podpisem MUDr. Michaela Víta, Ph.D. náměstka ministra pro ochranu a podporu veřejného zdraví vyhodnotilo realizaci projektu na 1 jako projekt s vynikajícím plněním (fotokopie dopisu je uveřejněna ve fotogalerii).

14.9.2011 - Nové produkty školení

Úplnou novinkou je možnost přípravy ke zkoušce na Státní plavební společnosti a získání průkazu Vůdce malého plavidla VMP (I), Mezinárodní průkaz způsobilosti na moře MPZ (C), Průkaz pro vedení plachetnice. Lektorsky zajišťuje přípravu Jirka Kučera, zkušený kapitán, více informací o něm nalezemte na www.lodnik.cz. Přípravu budeme organizovat 2x ročně, letošní říjnový termín je již beznadějně obsazen. Dalčí termín předpokládáme v březnu 2012.

18.7.2011 - Nové programy DVPP akreditované MŠMT ČR

Společnost ORE-institut, o.p.s. získala dne 24.6.2011 do svého vzdělávacího portfolia dva nově akreditované vzdělávací programy pro DVPP.
Společně na jedné lodi (outdoor kurz) a Společně na jedné lodi (indoor kurz)jsou akreditovány pod č.j. 18544/2011-25-458 u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR jako další vzdělávání pedagogických pracovníků typu - ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU a učitelé gymnázií. Těšíme se na Váš zájen o realizaci. Součástí ceny je obsahově i graficky velmi pěkný školící materiál ( 150 stran).

24.6.2011 - Projekt zaměřený na zkvalitnění vzděl. procesu

V rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost číslo výzvy32 prioritní osy Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Oblast podpory Vyšší odborné vzdělávání vypracovala VOŠ hotelnictví a cestovního ruchu v Uničově společně s ORE-institutem, o.p.s. Olomouc a Platformou pro aplikace, výzkum a inovace, s.r.o. Brno projekt zaměřený na zkvalitnění vzdělávacího procesu na vyšších odborných školách se zaměřením na cestovní ruch, s důrazem na zvýšení objemu praktické části výuky a transfer poznatků do praxe. Základním obsahem projektu je vytvoření týmu českých a zahraničních expertů v oblasti cestovního ruchu, edukace pedagogických pracovníků VOŠ, inovace studijních předmětů, inovace systému praxí a stáží, vytvoření fiktivní společnosti, propagace, PR a diseminace výsledků projektu. Projekt přispěje k systematickému řešení problémů, které jsou spojeny s nízkým uplatněním absolventů na trhu práce. Důraz projektu na přenesení teoretických znalostí do praxe je nosným tématem, které je v poslední době stále častěji diskutováno. Hlavními cílovými skupinami jsou pedagogičtí pracovníci, kteří budou po vytvoření týmu systematicky vzděláváni v oblasti cestovního ruchu a studenti VOŠ v oborech vzdělávání 65-43-N/01 Cestovní ruch a 65-42-N/01 Hotelnictví.

6.1.2011 - Implementace komunitního plánu do praxe - základní kurz

Naše společnost obdržela dne 3.12.2010 rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR o udělení akreditace vzdělávacímu programu Implementace komunitního plánu do praxe. Bylo přiděleno akreditační číslo programu 2010/0848-PC/SP/VP. Tento program je vhodný zejména pro organizace zavádějící komunitní plánování v rámci rozšíření a zkvalitnění sociálních služeb.

1.11.2010 - Grantová smlouva projektu Na jedné lodi podepsána

Zástupci ORE-institutu, o.p.s. Mgr. Stejskalová a Ing. Mička dnes tj. 1.11.2010 podepsali na Krajském úřadě Olomouckého kraje smlouvu o financování projektu Na jedné lodi. Projekt je zaměřen na realizaci pilotních indoor a outdoor kurzů zaměřených na zlepšení soci. klimatu v pedag.sborech škol Ol. kraje. Před vlastní realizací kurzů budou provedeny zpřesňující diagnostiky a analýzy potřeb (ke stávajícím). Pilotní kurzy projektu budou akreditovány pro DVPP. Do projektu bude zapojeno 12 týmů po 12ti účastnících ze zákl. a střed. škol (počet škol z okresů JE=2, SU=2, OL=4, PV=2 a PR=2). Po skončení 2 dvoudenních kurzů a 2 workshopů v provedení indoor a outdoor, bude všem účastníkům umožněn dvoudenní
vzděl. zážitkový kurz s názvem "Na jedné lodi" realizovaný na lodích (edukační nástroj). Všichni budou mít možnost stát se z plavčíka kapitánem a vyzkoušet si řízení týmu a lodi.
Tato aktivita je spojena se vzdělávacím programem, ubytováním a stravováním na souši. Dvanáctičlenný tým z participující školy se po skončení projektu stane nositelem změny soc. klimatu v pedagog. sboru. Finální aktivitou bude vyhodnocení a zveřejnění výsledků formou záv. semináře.

23.7.2010 - Kontrolní den na Baťově kanále

Sdružení rodičů a přátel ORE-institutu sděluje, že výroční letní benátská noc pro kolegy, lektory, spolupracovníky a klienty se tento rok koná v přístavišti Skalica (Slovensko) na Baťově kanále z patku na sobotu 23. na 24.7.2010. Vážení přátelé všichni budete srdečně vítáni!

16.5.2010 - ORE na konferenci MZ ČR

Na konferenci Ministerstva zdravotnictví ČR, sekce ochrany a podpory veřejného zdraví a České lékařské společnosti J. E. Purkyně – Společnosti hygieny a komunitní medicíny pořádané ve dnech 10. -11. června 2010 v Kulturním sále Kolonády v Poděbradech, vystoupí expert ORE-institutu, o.p.s. - Mgr. Michal Kalman s příspěvkem na téma "Vzdělávání a publikace v oblasti podpory pohybové aktivity pro odbornou veřejnost". Pro zájemce z řad odborné veřejnosti je publikace ke stažení na našich web stránkách www.ore.cz nebo speciálních web stránkách k projektu www.podporapa.cz.

17.3.2010 - Nové projekty

Projektové oddělení ORE-institutu připravilo a podalo dva projekty ve výzvách GG subjektů Liberecký kraj a Královéhradecký kraj - výzva č. 3 pro GP - oblast podpory 1.1. Jedná se o e-learningovou výuku E-English. Znalost cizích jazyků a ICT patří mezi kompetence, které by měli absolventi středních škol vlastnit po ukončení střední úrovně vzdělání, a to jak v případě pokračování ve vzdělávacím procesu, tak v případě vstupu na trh práce. Cílem projektu je kombinovaná podpora těchto kompetencí v oblasti zvyšování kvalifikace a znalostí anglického jazyka formou e-learningu. E-learning, pokud je správně použit s fyzickými kurzy, je silným nástrojem vzdělávacího procesu. Tento projekt doufá v úspěšnou implementaci softwaru, který spojuje data z online systémů s fyzickými kurzy k dosažení tohoto cíle. Partnerem v obou projektech je www.studypro.eu.

8.2.2010 - Pomůžeme s žádostí i proškolíme

Projekt Vzdělávejte se! - 2. fáze pokračuje: Došlo k obnovení příjmu žádostí (5. 2. 2010)tzn. od 8. února 2010 Úřad práce v Olomouci opět přijímá žádosti zaměstnavatelů o finanční příspěvky v rámci projektu „Vzdělávejte se!“. Projekt byl původně plánován na dobu 1 roku (do 31.12.2009), ale podle nejnovějších informací bude prodloužen až do 31. 12. 2010. Současně bude přiměřeně navýšen jeho rozpočet. Informace k projektu najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/projekty/vzdelavejte_se a to včetně manuálu pro zaměstnavatele a formuláře žádostí a příloh ke stažení.
K vyřízení žádosti zaměstnavatele je příslušný úřad práce podle místa výkonu práce zaměstnanců, kteří mají být v projektu školení. Projekt zabezpečují jednotlivé úřady práce; na Úřadu práce v Olomouci se, prosím, obracejte na útvar speciálního poradenství. V případě zájmu o pomoc s projektovou žádostí a školením na naše projektové oddělení.

8.12.2009 - E-learning a publikace "Podpora pohybových aktivit "

Vážení kolegové, partneři a klienti ORE-institutu, o.p.s., sdělujeme Vám, že jsme na speciálních webových stránkách www.podporapa.cz zveřejnili další e-learning související s našimi aktivitami v oblasti cestovního ruchu a veřejného zdraví, tentokrát zaměřený na podporu pohybové aktivity. Po snadné registraci (klikněte na následující odkaz)http://www.podporapa.cz/registrace získáte možnost přístupu k publikaci Podpora pohybových aktivit /pro odbornou veřejnost/. Tuto vydáváme také v knižní podobě. Publikace v tištěné podobě má omezený náklad na 500 ks a bude převážně šířena mezi účastníky prezenčních vzdělávacích programů. Účastníci e-learningu mají jedinečnou možnost si celou publikaci stáhnout průběžně v elektronické podobě. Účast v e-learningu je ZDARMA. Tento projekt je podpořen dotačním programem Ministerstva zdravotnictví České republiky, Národním programem zdraví - Projekty podpory zdraví. Publikace je podpořena Kanceláří WHO v ČR. Odborná spolupráce Investiga - Platforma pro aplikace, výzkum a inovace, s.r.o. Více viz aktuální nabídka programů.

24.9.2009 - Zahájení akademického roku 2009 - 2010 v ORE-institutu, o.p.s. a kytarový koncert Zdeňka Hamříka

Zahájení akademického roku 2009 - 2010 pro lektory, pozvanou odbornou veřejnost a naše spolupracovníky se bude konat po schůzi správní rady (od 17 h) ve čtvrtek 1. října 2010 od 18 hodin v učebně ORE-institutu, o.p.s. u nás na Dolním náměstí č. 7, 2. patro. Všechny zainteresované srdečně zveme i na kytarový koncert vítěze České národní Porty kytaristy, skladatele a básníka Zdenka Hamříka (více o něm na www.hamrik.cz), který bude následovat. Přijměte tímto pozvání na příjemnou hudbu u sklenky vína.

7.8.2009 - Spolupráce s o.s. Bona Porta

ORE-institut, o.p.s. navázala úzkou spolupráci s o.s. Bona Porta. Cílem spolupráce je přispívání k rozvoji právního vědomí ve společnosti, bezplatná poradenská a informační činnost o dostupnosti a použitelnosti vhodných právních nástrojů k prosazování oprávněných práv a zájmů jednotlivců i jiných právních subjektů, zejména sociálně slabých subjektů nebo subjektů ohrožených působením sociálně patologických jevů. První "vlaštovkou"
je společná participace na individuálním projektu v rámci výzvy 1.1 OPVK.

3.8.2009 - Naši z ORE na "Tall Ship Race 2009" - na 11. místě ze 170 lodí!!!

Loď obsazená našimi (ORE) českými účastníky plavby po ukončení závodu plachetnic obsazených mládeží EU "Tall Ship Race 2009" skončila na překrásném 11. místě ze 170 lodí. Závod se jel z finských Helsinek do dánské Kodaně. Více viz Programy pro mládež.

16.7.2009 - Náš kolega v ORE - Mgr. Zdeněk Hamřík se stal vítězem národní Porty 2009

Náš kolega v ORE-institutu - písničkář, kytarista a básník Zdeněk Hamřík obsadil první místo v Českém národním finále 42. ročníku folkového a country festivalu Porta, které se uskutečnilo v lesním divadle v Řevnicích u Prahy. Rozhodla o tom porota v čele s písničkářem Wabi Daňkem. Tři nejlepší z Českého národního finále postupují dále na Mezinárodní Portu do Ústí nad Labem, která se uskuteční 24. července 2009. Více info na www.hamrik.cz.

23.6.2009 - Náš projekt „Podpora pohybové aktivity v ČR“ na MZd ČR uspěl

Ministerstvo zdravotnictví ČR v rámci Národního programu zdraví – Projekty podpory zdraví podpořilo náš projekt Vzdělávání a publikace v oblasti podpory pohybové aktivity pro odbornou veřejnost.Projekt je zaměřen na tvorbu a vyhotovení publikace s názvem „Podpora pohybové aktivity v ČR“, která bude určena odborné veřejnosti a vzdělávání odborníků v oblasti veřejného zdravotnictví a podpory pohybové aktivity. Hlavním cílem projektu je prostřednictvím tvorby a vyhotovení odborné publikace a realizace vzdělávání přispět k řešení problému nízké úrovně pohybové aktivity obyvatel ČR. Projekt tak přispěje k systematickému řešení problémů, které jsou spojeny s nízkou úrovní pohybové aktivity obyvatel ČR, jako jsou kardiovaskulární onemocnění, rakovina, diabetes, chronické respirační nemoci. Zvýšení úrovně pohybové aktivity vede k výraznému ušetření přímých i nepřímých výdajů ve zdravotnictví.
Detaily zde: http://www.mzcr.cz/Verejne/Pages/348-vysledky-vyberoveho-rizeni-dotacniho-programu-mz-cr-narodni-program-zdravi-projekty-podpory-zdravi-pro-rok-2009.html

3.6.2009 - Aktivity projektového oddělení

Aktivity projektového oddělení se v současné době soustředí na výzvy Olomouckého kraje v OPVK a k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z OP VK, Prioritní osy 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Oblasti podpory 2.1 – Vyšší odborné vzdělávání.

9.4.2009 - Vernisáž v galerii ORE-institutu

Jménem správní rady společnosti ORE-institut Vás tímto srdečně zveme na vernisáž výstavy obrazů člena Olomoucké unie výtvarných umělců pana Vítka Johna. Vernisáž se uskuteční ve čtrtek 16.4.2009 v 18:30 hodin v prostorách Galerie ORE, Dolní náměstí č. 7, Olomouc, 2. patro (nad Galerií G). Malíř a grafik Vít John zde představí průřez svojí tvorbou z posledního desetiletí. Výběr z vystavených děl si můžete prohlédnout na těchto našich stránkách v kapitole Fotogalerie. Těšíme se na vaši účast.

1.3.2009 - Nové prostory ORE-institutu, o.p.s.

Od 1. března 2009 společnost ORE-institut, o.p.s. zahájila svoji činnost v upravených administrativních prostorách na adrese: Olomouc, Dolní náměstí 7, tel. +420 585 203 681. K dispozici je také plně funkční audiovizuální učebna s kapacitou 20 míst.

15.1.2009 - Tříkrálová večeře - společenská akce ORE-institutu

Tzv. Tříkrálová večeře je tradiční společenskou akcí uspořádanou zakladateli a správní radou společnosti. V letošním roce se konala ve čtvrtek 14. 1. 2009 za účasti zástupce kraje - Mgr. Ivony Kubjátové - náměstkyně hejtmana, zástupců místních správních úřadů - obcí a měst (tajemníci a personalisté), partnerských neziskových organizací, našich spolupracovníků - garantů odborných sekcí, lektorů a konzultantů. Setkání se uskutečnilo v restauraci U Krokodýla, kdy po krátkém úvodu, jehož cílem byla rekapitulace výsledků a výhled společnosti na r. 2009, došlo na přípitek, vlastní večeři (tradiční ORE menu) a poté na neformální část setkání. ORE-institut všem 47mi účastníkům děkuje za přízeň a těší se na další spolupráci v r. 2009. Vám všem, kteří jste se z různých důvodů omluvili z účasti vzkazujeme, že se těšíme na setkání, kdykoliv Vás rádi přivítáme v našich nových prostorách, na Dolním náměstí č. 7. Na závěr tedy ještě jednou přejeme vše nejlepší a PF 2009.

9.1.2009 - Pojištění společnosti ORE-institut, o.p.s.

Společnost ORE-institut, o.p.s. uzavřela pojistnou smlouvu s Českou pojišťovnou a.s. (č. 59342192-17) o pojištění odpovědnosti podnikatele na předměty činností ORE-institutu, o.p.s., které jsou uvedeny ve výpisu z obchodního rejstříku č. 11253 vydaného KS dne 16.4.2008, výpisem z živnostenského rejstříku MM Olomouce č. 11372 a živostenským oprávněním vydaným ŽO MM Olomouc 11.11.2008 a č. 10223 dne 20.9.2007.
Pojištění je sjednáno v základním rozsahu na výše uvedené činnosti s limitem plnění 30 milionů Kč. Pojištění ochrany osobnosti je sjednáno na částku 0,5 milionu Kč. Nicméně doufáme, že je nebudeme muset využít.

2.1.2009 - Organizujeme veřejné zakázky podpořené grantem EEA zemí Island - Lichenštějnsko-Norsko

ORE-institut, o.p.s. v rámci své činnosti provádí a zajišťuje veřejné zakázky v rámci projektu „Vnitřní opravy a restaurování katedrály v Olomouci“ Informace o projektu naleznete na www.ado.cz/dom. Vše je finančně podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska prostřednictvím Finančního mechanismu EHP
a finančního mechanismu Norska | více na www.eeagrants.cz.

1.1.2009 - ČR předsedá Radě Evropské unie

Prvním dnem letošního roku se po dobu šesti měsíců se stává Česká republika - poprvé ve své historii - zemí, která předsedá Radě Evropské unie, tedy klíčovému rozhodovacímu orgánu a instituci EU. Funkční období předsednictví trvá šest měsíců a členské státy jej vykonávají na základě principu rovnosti a rotace.
Nejde jen o formální záležitost, ale je to jeden z nejdůležitějších nástrojů, jakým mohou členské země ovlivnit tvář a chod EU. Česká republika se stává jakýmsi moderátorem a vyjednavačem příslušné evropské agendy, což představuje unikátní výzvu a příležitost. Její naplnění nás - občany ČR - může politicky, ekonomicky i společensky významně pozdvihnout v očích našich unijních partnerů.
Význam a důležitost našemu předsednictví dodávají zejména nepříznivé vnější podmínky. Současná finanční krize je podle řady ukazatelů nejhorší podobnou událostí od vzniku Evropských společenství v roce 1958. Podle většiny odhadů se teprve v roce 2009 naplno negativně projeví i v reálné ekonomice. Snaha minimalizovat dopady krize na hospodářskou aktivitu a život občanů EU, stejně jako zavedení takových systémových opatření, abychom podobnému vývoji do budoucna předcházeli, budou hlavními tématy evropské politiky za českého předsednictví.

16.12.2008 - Podpora Evropské komise - programu "Youth in action"

ORE-institut, o.p.s. ve spolupráci se společností Na plachetnici.cz získal dotaci od Evropské komise - resp. jejího programu "Youth in action" na podporu českých účastníků plavby "Tall Ship Race 2009". V rámci této dotace v roce 2009 vyplouvá na evropská moře cca 80 plachetnic za účelem posilování partnerských vztahů mezi mládeží členských zení EU.

8.12.2008 - Akreditace vzdělávacího programu "Příspěvek na péči v praxi"

ORE-institut, o.p.s. obdržel rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 25. listopadu 2008 ve věci udělení akreditace prezenčnímu vzdělávacímu programu "Příspěvek na péči v praxi" číslo akreditace 2008/541-SP. Součástí rozhodnutí je i pověření k vydávání osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu s celostátní platností, rozsah programu: 23 vyučovacích hodin. Platnost akreditace je stanovena do 25. listopadu 2012.

16.11.2008 - Informace o zasedání správní a dozorčí rady ORE-institutu, o.p.s.

Sdělujeme, že řádné zasedání správní a dozorčí rady ORE-institutu, o.p.s. se uskutečnilo ve čtvrtek 13. listopadu 2008 od 17:00 hodin v kancelářských prostorách ORE-institutu na adrese Olomouc, Mlčochova ulice 4, s tímto programem zasedání:

1.Úvod.
2.Hodnocení činnosti jednotlivých divizí společnosti ORE-institut, o.p.s. za 3Q 2008 - schváleno.
3.Nová vizualizace společnosti ORE-institut, o.p.s. - schváleno.
4.Výhled na rok 2009 – plánové akce, projekty a veřejné zakázky, oslovení lektoři, nová místa realizací akcí - schváleno.
5.Zřízení pobočky se sídlem Brno a Praha – místo a personální obsazení - schváleno a uloženo hledat možnosti založení dalších poboček.
6.Informace o přípravě Tříkrálové večeře pro lektory a sdružení přátel (o.s. ORE-institut)- schváleno.
7.Řízená diskuze členů správní a dozorčí rady - uloženo hledat možnosti pro vhodnější prostory společnosti (RCO, UNO, apod.)
8.Závěry jednání, hlasování, zápis.
9. Společná večeře.
10.Závěr.

7.11.2008 - Informace o zasedání správní a dozorčí rady ORE-institutu, o.p.s.

Sdělujeme, že řádné zasedání správní a dozorčí rady ORE-institutu, o.p.s. proběhne ve čtvrtek 13. listopadu 2008 od 17:00 hodin v kancelářských prostorách ORE-institutu na adrese Olomouc, Mlčochova ulice 4, s tímto programem zasedání:

1.Úvod.
2.Hodnocení činnosti jednotlivých divizí společnosti ORE-institut, o.p.s. za 3Q 2008.
3.Nová vizualizace společnosti ORE-institut, o.p.s.
4.Výhled na rok 2009 – plánové akce, projekty a veřejné zakázky, oslovení lektoři, nová místa realizací akcí.
5.Zřízení pobočky se sídlem Brno a Praha – místo a personální obsazení.
6.Informace o přípravě Tříkrálové večeře pro lektory a sdružení přátel (o.s. ORE-institut).
7.Řízená diskuze členů správní a dozorčí rady.
8.Závěry jednání, hlasování, zápis.
8.Závěr.

21.10.2008 - Veřejná zakázka (I) realizovaná pro MMR

V roce 2008 jsme uspěli ve veřejných zakázkáchna realizaci dlouhodobých prezenčních a e-learningových kurzů např.:
Komplexní zajištění vzdělávacího programu Smart administration v cestovním ruchu.

Číslo projektu: CZ .04.1.03./4.2.00.1./0002
Číslo v CES: 4188/C
Číslo smlouvy: KP 2/015
Objem prací: 1 800 000 Kč
.

21.10.2008 - Veřejná zakázka (II) realizovaná pro MMR

V roce 2008 jsme uspěli ve veřejných zakázkách MMR ČR na realizaci dlouhodobých prezenčních a e-learningových kurzů např.:
Komplexní zajištění vzdělávacího programu „Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech“

Číslo projektu: CZ.04.1.03/4.2.00.1/0011
Číslo v CES: 4188/ M
Číslo smlouvy: KP 6/003
Objem prací: 1 600 000 Kč

20.10.2008 - Výstupy veřejných zakázek I a II pro MMR ČR - zde materiály ke stažení

11.10.2008 - Vzdělávání ve veřejné správě a akreditace vzdělávacích institucí

Vzdělávání ve veřejné správě a akreditace vzdělávacích institucí ucelenou informaci naleznete zde na portálu (klikněte na následující odkaz)
http://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=21018387&docType=ART
© 2016 ORE - institut | ...paradigma stylem | Všechna práva vyhrazena
webdesign Studio Virtualis