ÚvodAktuální nabídka kurzů

Novinky

4.12.2019 - Spolupracujeme na projektu AJAK Šumperk

Společnost ORE-institut, o.p.s. je certifikována MMR ČR na kvalitu služeb v Českém systému kvality služeb.
Základní informace o ORE institutu

ORE-institut, o.p.s. je vzdělávací a poradenskou společností působící v oblastech výběru a přípravy lidských zdrojů, vzdělávání, projektového řízení a fundraising poradenství.


Aktuální nabídka kurzů
Připravujeme

Realizujeme dlouhodobé vzdělávací programy pro SAMBA

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství - Česká stavební akademie Praha

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství je neziskovou organizací, která organizuje vzdělávací program - Česká stavební akademie.

Program akademie se opírá o rozvinutí tří základních školících míst: Praha, Brno, Olomouc a možnosti realizace vybraných témat programu ve spolupráci s regionálními manažery SPS, oblastními kancelářemi ČKAIT a dalšími regionálními pracovišti jednotlivých organizací SIA.

Akreditované vzdělávací programy ve spolupráci s LUMOS naleznete i v naší nabídce

Více informací o LUMOS naleznete na www.wearelumos.org

Školní intervenční program

Školní intervenční program byl realizován 20.4.2016 ve spolupráci s Inštitút psychoterapie a socioterapie Bratislava

Akademie Konec prokrastinace

Akademie je pětitýdenní program intenzivního tréninku proti prokrastinaci. Skládá se z pěti dvouapůlhodinových workshopů vedených konzultanty GrowJOB Institute.

Podporujeme vzdělávací programy Vůdce malého plavidla firmy NaPlachetnici, s.r.o.

Termíny

11.4.2019 kapitánský kurz VMP (M+C). Místo konání: plovoucí učebna, přístav Petrov, Baťův kanál
12.4. 2019 praktický kurz (ověření praktických dovedností). Místo konání: plovoucí učebna, přístav Petrov, Baťův kanál

18.4.2019 kapitánský kurz VMP (M+C). Místo konání: plovoucí učebna, přístav Petrov, Baťův kanál
19.4. 2019 praktický kurz (ověření praktických dovedností). Místo konání: plovoucí učebna, přístav Petrov, Baťův kanál

Více na www.batuvkanalpetrov.cz